Иван-царевич и лягушка-квакушка посреди болота на картине Билибина